Aktuelt

Bli med på unikt forskningstokt i Oslofjorden for vgs-klasser

Prosjektet Frisk Oslofjord inviterer videregående skoler på et gratis tokt med f...

Pionérprosjekt på utvikling av økologiske grunnkart

Frisk Oslofjord har vært et pionérprosjekt på å utvikle marine økologiske grunnk...

Bred enighet om Oslofjorden: – Fakta har makta

Hva har skjedd og hva kan vi gjøre for å redde Oslofjorden? Dette skulle prosjek...

Sluttkonferanse Frisk Oslofjord 2. mai 2022

Fisken forsvinner fra store kystområder og aller dårligst står det til i Oslofjo...

Allerede 50 skoler påmeldt til gratis dagsturer

I Frisk Oslofjord de tre første årene 2019-21 har vi testet båtturer for elever ...

Studenter utviklet ny løsning for havbunnsanalyse

Gjennom et sommerprosjekt hos Kongsberg Maritime har NTNU- og HiØ-studenter utvi...

Økt nivå av næringssalter gir redusert artsmangfold

Undersøkelser fra Europa, Amerika og Australia viser trender der flerårige alger...

Formørkning av kysthavet fører til mindre makroalger og ålegress

Sjøen rundt kysten vår blir stadig mørkere og gir dårligere lysforhold til plant...

Tidligere kjønnsforstyrrede purpursnegl på Færder er friskmeldte

Purpursnegl lever utaskjærs i fjæresonen langs hele norskekysten. I flere ti-år ...

Ny rapport peker på utfordrende fremtid for kysttorsken i Oslofjorden

Bunntråling gjennom flere tiår har satt sine dype spor. Samtidig forverres levev...

Vinterstemning i Ytre Oslofjord

En stor gruppe med utviklere, forskere og arkeologer reiste fra Horten mot Ytre ...

Hvordan står det til under havoverflaten?

Livet under havoverflaten var hovedfokus da forskningsskipet Kristine Bonnevie b...
Viser 1 til 12 av 20