Studenter utviklet ny løsning for havbunnsanalyse

Gjennom et sommerprosjekt hos Kongsberg Maritime har NTNU- og HiØ-studenter utviklet en ny, autonom løsning for å identifisere uønskede gjenstander på havets bunn.

En sentral del av Frisk Oslofjord-prosjektet er å teste og verifisere ny teknologi, for å kartlegge, overvåke og frambringe ny kunnskap om bunnområdene i Oslofjorden. I august presenterte seks studenter fra NTNU og Høgskolen i Østfold resultatet av sitt sommerprosjekt for imponerte tilskuere utenfor Kongsberg Maritimes lokaler i Horten. Prosjektet har gått ut på å utvikle en ny, autonom løsning for å identifisere, merke, og hente opp uønskede gjenstander på havbunnen.

For å utvikle løsningen har studentene tatt i bruk Kongsberg Maritimes egenutviklede Sounder Unmanned Surface Vessel (USV), et autonomt kjøretøy som er utstyrt med blant annet avansert ekkoloddteknologi og teknologi for datavisualisering. Utstyret har blitt brukt til å samle inn og analysere data om havbunnen i området utenfor Kongsberg Maritimes lokaler i Horten.

Informasjonen fra analysene har blitt brukt til å videreutvikle en maskinlæringsprogramvare som kan gjenkjenne gjenstander på havbunnen, og automatisk merke disse gjenstandene med en gjenstandsspesifikk identifikasjonskode. På denne måten kan man se de identifiserte gjenstandene i et visualiseringsverktøy, eller kart, slik at gjenstandene kan lokaliseres igjen på et senere tidspunkt.

Gjenkjenner spøkelsesteiner

Fordi dette har vært et pilotprosjekt med begrenset tid og mulighet til å samle inn data, har studentene konsentrert seg om å utvikle en maskinlæringsprogramvare som i første omgang bare kan gjenkjenne og merke spøkelsesteiner. Teknologien kan imidlertid læres til å gjenkjenne mange forskjellige gjenstander.

– Bruk av automatisk klassifisering og autonome roboter kan dramatisk øke området som kan undersøkes sammenlignet med manuelle metoder, og er et viktig verktøy for utforsking av hele havrommet, sier Arne Hestnes, leder for Digital Technology i Kongsberg Maritime.

– I fremtiden vil havet være vårt viktigste matfat. Vi må utvikle gode og automatiske metoder for å verne det, avslutter han.