Oppretter nye fredningsområder for hummer i tre kommuner

Fra og med 1. oktober etableres åtte nye fredningsområder for hummer lands kysten i Sør-Norge. Det har Fiskeridirektoratet vedtatt.

Det er nå etablert nær 60 ulike fredningsområder for hummer av varierende størrelse i Oslofjorden, langs kysten og i fjorder på Vestlandet. Det betyr at det vil være forbudt å fiske i disse områdene med andre redskaper enn håndsnøre, juksa, dorg og snurrevad.

Nå har Fiskeridirektoratet vedtatt at ett område i Bærum, fire områder i Larvik og tre i Stavanger nå er nye fredningsområder langs kysten i Sør-Norge. Områdene vil være synlige i «Fritidsfiskeappen» og i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

– Opprettelse av slike fredningsområder for hummer har vist seg å ha god effekt. Havforskningsinstituttet har fulgt med på utviklingen siden 2004, og i områder som har vært stengt for fiske med faststående redskaper (teiner, ruser og garn) ser vi at hummerbestandene vokser og reproduksjonen har tatt seg opp, sier direktør Jon-Erik Henriksen i forvaltningsdivisjonen i Fiskeridirektoratet.

Fakta: Nye fredningssoner i Sør-Norge

  • I Bærum kommune vil det fra og med 1. oktober kun være tillatt å bruke håndsnøre, juksa, snurrevad eller dorg i det nye området ved Gåsøya.
  • I Larvik kommune er det opprettet fire nye områder som stenges for alle andre redskaper enn håndsnøre, dorg, juksa og snurrevad. Disse områdene er i indre Larviksfjorden, ved Malmøya, Hetta og Kjørtingen.
  • I Stavanger kommune er fire områder vurdert og tre av disse vil nå være stengt for fiske etter hummer med samme kriterier som de andre. Områdene hvor det nå innføres redskapsbegrensninger er ved Vignesholmane, ved Mortavika, og ved Stavanger og Hundvåg.

– Selv om vi nå begynner å få ganske mange fredningsområder for hummer på kysten, spesielt i Oslofjorden, på Skagerrakkysten og på kysten av Vestland fylke, ønsker Fiskeridirektoratet at kommuner med hummerbestander vurderer å foreslå flere områder. For eksempel er det ingen fredningsområder nord for Sognefjorden ennå, sier Henriksen.