Sluttkonferanse Frisk Oslofjord 2. mai 2022

Fisken forsvinner fra store kystområder og aller dårligst står det til i Oslofjorden. Hva er det som har skjedd og hva kan vi gjøre med det? Kan Oslofjorden restaureres?

For å få mer kunnskap om disse spørsmålene har det i perioden 2017 -2022 pågått store forskningsbaserte prosjekter rundt Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker med mål å styrke kunnskapsgrunnlaget for Oslofjorden. Prosjektene Krafttak for kysttorsken og Frisk Oslofjord er nå avsluttet og i den anledning inviterer vi til en konferanse for å legge fram best tilgjengelige kunnskap og veien videre i forvaltningen av våre marine kystressurser.

 • Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo
 • Tid: 10-15
 • Påmeldingsfrist: 13. april 2022. Begrenset antall plasser.

26. April 2022 - Siste program her, med tider (pdf)

Se sluttrapport fra Frisk Oslofjord del 1 (pdf)

PROGRAM

KUNNSKAPSGRUNNLAG OG VERKTØY I FORVALTNINGEN AV MARINE KYSTRESSURSER

Innledere:

 • Friske kystområder - Maria Varteressian, politisk rådgiver, Klima- og Miljødepartementet
 • Fiskerike kystområder - Vidar Ulriksen, statssekretær, Nærings- og Fiskeridepartementet

Prosjektgjennomgang:

 • Hva innebærer en kunnskapsbasert forvaltning? - Jan Atle Knutsen, Havforskningsinstituttet
 • Krafttak for kysttorsken – verktøykassa for marin forvaltning - Even Moland, Havforskningsinstituttet
 • Frisk Oslofjord – verktøykassa for marin forvaltning - Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Lunsj ca. 12:00-13:00
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Kunnskap om marin natur må formidles til folket - Geir Endregard (Inspiria science center) og Arne Hestnes (Kongsberg Maritime)
 • Veien videre: Frisk Oslofjord 2 og Marine grunnkart i kystsonen - Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Bevaringsbiologi – helhetlig forvaltning

 • Hva er det vitenskapelige grunnlaget for Havpanelets anbefalinger? Kjell Magnus Norderhaug Havforskningsinstituttet
 • Experiences with the Lyme Bay project - Dr Emma V. Sheehan, University of Plymouth
 • Bevaring av viktige områder for marin natur – en del av helhetlig havforvaltning - Geir Klaveness, Klima- og Miljødepartementet
 • Oppsummering og sluttappell Roar Jonstang

Etter fellesprogrammet er det satt av tid til et internt møte for frammøtte ordførere (kl. 15-16). Dagsorden for dette møtet sendes ut fra initiativtakerne bak ordføreroppropet for Oslofjorden, Jon Sannes Andersen og Are Karlsen.