Bønder ved Oslofjorden fikk statsministeren på besøk – presenterte tiltak for å hindre avrenning

Statsminister Jonas Gahr Støre, landbruks- og matminister Sandra Borch og klima- og miljøminister Espen Barth Eide besøkte tirsdag gårdbruker Erik Friis Røkholt i Bærum. Han er en av mange bønder som gjennomfører tiltak for å redusere avrenningen til Oslofjorden.

– Oslofjorden sliter. Miljøet i fjorden tåler ikke det høye presset fra menneskelig aktivitet. Derfor er det bra at jordbruksnæringen og myndighetene sammen kommer fram til tiltak som kan begrense avrenningen fra landbruket. Dette vil, sammen med midler over jordbruksavtalen, være kraftfulle tiltak for å bedre forholdene i Oslofjorden, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Strengere regler fra årsskiftet

Statsforvalteren i Oslo og Viken innførte ved årsskiftet en regional miljøforskrift der det settes krav om at 60 prosent av jordbruksarealet på gårdene i de prioriterte områdene ikke kan pløyes om høsten. Kravene gjelder for Østfold og Akershus.

Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor

(Foto: Ingrid Brandal Myklebust / Statsministerens kontor)

Jorder som pløyes om høsten og ligger åpne gjennom vinteren, kan føre til betydelig avrenning av næringsstoffer til bekker og elver og føres ut i Oslofjorden. I tillegg til å begrense høstpløying, er en rekke andre tiltak viktige, blant annet kantsoner med vegetasjon mellom jorder og vassdrag som bidrar til å hindre avrenning.  

– Det er svært positivt at bønder langs Oslofjorden på denne måten tar sin del av ansvaret for å bedre vannkvaliteten i Oslofjorden. Jeg er trygg på at dette arbeidet vil fortsette og at effekten blir merkbar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Krafttak for Oslofjorden

Erik Friis Røkholt produserer korn og proteinvekster i Rykkinn i Bærum. I dag fortalte han statsministeren og de to statsrådene hvilke vurderinger han har gjort for å avveie hensynet til matproduksjon mot hensynet til miljøet. Han har parkert plogen om høsten og bearbeider jorda mindre enn før.

– Regjeringen er godt i gang med et krafttak for Oslofjorden. Her spiller bøndene en nøkkelrolle. Både innlandskommunene og kystkommunene må redusere avrenningen fra jordbruket hvis vi skal klare å snu utviklingen. Vi stiller også strengere krav til kommunenes rensing av kloakk og avløp, og vi ser på fiske, båtliv og annen aktivitet i fjorden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Pressemelding: Regjeringen.no