Ungdommer får teste strandnot og vadestøvler

Prosjektet Frisk Oslofjord skal spre ny kunnskap om tilstanden i Oslofjorden. Men viktigst av alt er å få med barn og unge på å ta vare på fjorden! 

Derfor skal det samarbeides tett med skolene i dette prosjektet - og heldigvis er mange unge i dag brennende opptatt av både miljøet og havet. 

Det er laget ulike undervisningsopplegg for ungdomsskole og for videregående skole.

De videregående skolene er allerede i gang. Her er det INSPIRIA science center i Sarpsborg som tar med seg grupper fra videregående skoler på marinbiologiske tokt. Les mer om toktene på undervisningsbåten Ny Vigra III her.

Ungdomsskolene får på sin side et undervisningsopplegg som vil drives av besøkssentrene i nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler. Fra våren 2020 er det klart for full aktivitet her.

Ungdomsskoleelevene vil da blant annet få teste en liten standnot (8 x 1 meter). Denne er lett å vasse ut med, samtidig som den gir fin og variert fangst på kort tid. 

Undervisningsopplegget for ungdomsskoletrinnet lages av lærere fra Færder og Hvaler, Oslofjordens Friluftsråd, besøkssentrene i Færder og Ytre Hvaler nasjonalpark og Havforskningsinstituttet. I forbindelse med dette, er en liten test av strandnoten allerede utført på Storesand på Hvaler. Strandnoten ga mye småfisk, litt reker og et par strandkrabber.

- Det blir spennende å se hva elevene får av fangst etter hvert, og hvor mange som klarer å unngå å få vann oppi vaderne. Tørt skift anbefales på feltarbeid! sier Kari Østervold Toft og Lene Christensen fra Havforskningsinstituttet.