Skole

En sentral del i prosjektet Frisk Oslofjord er å nå ut med oppdatert kunnskap til kommende generasjoner. Håpet er at dette gir ny innsikt og skaper interesse for å bevare fjorden. Prosjektet har valgt å satse på ungdomstrinnet og videregående skoler.

Det er INSPIRIA science center i Sarpsborg som koordinerer tilbudet og som leverer undervisningstilbudet mot de videregående skolene. Nasjonalparksentrene på Færder og Hvaler har ansvaret for tilbudet til ungdomstrinnet. Havforskningsinstituttet og Kongsberg Maritime er ansvarlige for å sikre at forskningsdelen av prosjektet også aktivt kan benyttes i undervisningen.

Undervisningstilbudene er omfattende og til dels nybrottsarbeid. Unikt i prosjektet er at de som utvikler tilbudet, gjør det i samarbeid og samtidig med forskningsgjennomføringen. Dermed skapes helt nye tilbud som leveres i 2019, 2020 og 2021.

Undervisningstilbud:

Bildedatabase

Choral bakgrunn

Ocean bakgrunn