Strandnot

Her ser du en liten filmsnutt om bruk av strandnot som elevene får teste på feltdagen. Filmen varer cirka 3 min og forklarer hvorfor forskerne bruker strandnot til å overvåke yngelproduksjon hos noen fiskearter (bl.a. torsk, sei og lyr), og hvordan en skal trekke nota for best mulig resultat. Den kan også være lur å se litt på når en skal skrive rapport til etterarbeidet.

Forslag til diskusjonsoppgaver: 

  • Diskuter hvordan dere bør vil trekke nota for å få mest mulig fangst?
  • Hva tror dere dere vil få i strandnota?