Etterarbeid

Etterarbeidet er frivilling ekstra arbeid for å øke læringsutbyttet etter toktet. Her gir vi noen forslag som dere kan velge fra. Flere vil publiseres etter hvert.

Vi anbefaler at alle elever – individuelt eller i grupper – må levere en rapport, enten skriftlig eller som videorapport fra selve toktet (se valg 1 nedenfor). Vi ønsker eksempler fra elevenes rapporter. Send gjerne til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider.

Lag rapport

1. Lag rapport

For å få best mulig utbytte av opplegget bør også elevene lage en rapport fra feltarbeidet.

Se data fra forskere

2. Sjekk forskernes data

Via spennende visualiseringsløsninger kan vi se hva forskerne har funnet.

3. Oslofjordens utfordringer

Evaluer myndighetenes omfattende plan om Oslofjorden. Lær mer fakta, forvaltning og politikk. 

4. Vannkjemi

Er det forskjeller på næringssalter og annet fra januar til juli og nedover i dypet? Sjekk datasett fra Oslofjorden.

5. Bli kjent med Dugnad for Havet

Havforskningsinstituttet har lansert en ny løsning for folkeforskning. Kanskje noen av funnene kan registreres her?

6. Finn arten

Se om dere kan identifisere arter fra utvalgte bilder fra våre forskere.