Forarbeid

Her følger anbefalt forarbeid for at elevene skal få utbytte av opplegget på båten. 

Felles forarbeid for begge skoleprogram (standard og forskning):

Gjennomgang av Oslofjordens tilstand

Gå igjennom dette korte skrivet om Oslofjordens tilstand med elevene før toktet. Du velger selv hvordan dere gjør det.

Test av datasett fra Oslofjorden

Ved å følge denne lenken får dere se et eksempel på en hvordan vi kan vise frem hva som er under havet. Velg «Yes» på valget som kommer og følg anvisningen nederst. Etterpå kan dere klikke på de hvite små strekene, da får dere se film. Ser dere noe liv?

 

Utvidet oppgave for program med forskning:

Forberedelser til forskningstokt

Siden dette er et elevbestemt prosjekt og åpen forskningsoppgave, krever dette alternativet mer forarbeid enn standardtoktet. Ut fra hvilke undersøkelser det er mulig å gjøre på et tokt med Ny-Vigra III må elevene bestemme seg for hvilken problemstilling de ønsker å utforske, hvilke data de ønsker å samle inn, hvilke instrumenter og utstyr de ønsker å bruke til datainnsamlingen, og hvordan dataene kan bearbeides og deles i etterkant. Og alt dette må meldes INSPIRIA på forhånd.

 

Vi anbefaler alle lærere om å be elevene lage en rapport fra feltdagen. Noen lærere får elevene til å  lage skriftlig rapport, andre en videorapport. Selve rapporteringen er beskrevet i etterarbeidet.

I lærerveiledningen finner du ekstra forarbeid - se egen appendiks med forslag til mulig ekstra forarbeid for de som ønsker det.