Kommuner dumper snø i fjorden – flere vurderer å gjøre det samme

Etter snøkaoset på Østlandet har flere kommuner hatt problemer med å finne plass for å dumpe all snøen. Denne uken har tre kommuner sett seg nødt til å dumpe store snømengder i Oslofjorden, og flere vurderer å gjøre det samme.

– Det var hensyn til liv og helse og til trafikksikkerhet som var hovedbegrunnelsen for dette valget, sier kommunedirektør i Horten kommune, Finn-Øyvind Langfjell, til Dagbladet.

Etter flere uker med mye snø og kuldegrader har mildværet ankommet Østlandet, men fortsatt gjenstår det mye oppryddingsarbeid for å få vekk all snøen. I Larvik og Holmestrand kommuner er situasjonen den samme. Men kommuneledelsen forsikrer om at det meste som blir dumpet i Oslofjorden er nysnø, og derfor er risikoen for forurensing mindre.

– Da passet vi på at snøen verken var saltet eller forurenset. Vi informerte Statsforvalteren om avgjørelsen, og vi passet på at det ikke var risiko for verken plante- eller dyreliv. Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker å gjøre, men det var dessverre nødvendig i går, sier kommunedirektør Lars Joakim Tveit i Holmestrand kommune.

Flere kommuner rundt Oslofjorden har påpekt at det vil være siste utvei å dumpe snø i fjorden, men blir det større snømengder i perioden som kommer kan det blir store utfordringer å finne egnede plasser. Dette gjelder blant annet Sarpsborg, Fredrikstad, Råde, Oslo, Tønsberg og Nesodden.

Oslo kommune har opplyst at det ikke er lov å dumpe snø i Oslofjorden.