Slå på lyset under vann

Frisk Oslofjord

Visste du at det finnes hundrevis av skipsvrak i Oslofjorden?

Til nå er det registrert 345 skipsvrak i fjorden. Men dette er et minimumstall, da store områder fortsatt ikke er undersøkt. På bildet ser du et 30 meter langt skipsvrak som ble oppdaget sommeren 2019.

Les mer om toktet da skipsvraket ble funnet
Les mer om toktet da skipsvraket ble funnet

Sel på langtur i Oslofjorden

I Oslofjorden er det faste bestan­der av selarten steinkobbe (ca. 350 dyr i Østfold og 300 i Vestfold). Nylig ble fem av dem merket med GPS, og på få uker har noen av selene beveget seg over overraskende store avstander i Oslofjorden og Skagerrak.

Bli med selene Einar, Iris, Pedro, Vemund og Karin på tur!
Bli med selene Einar, Iris, Pedro, Vemund og Karin på tur!

OM FRISK OSLOFJORD

Visjonen er en frisk fjord, rik på friluftsliv og naturopplevelser for kommende generasjoner. Da må biologisk mangfold og god tilgang på fiskeressurser sikres. Nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er prosjekteiere.

LES MER OM PROSJEKTET

Oslofjorden har en lang historie og nå skal vi legge grunnlaget for det fjorden skal være i tiårene framover.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale på oppstartkonferansen for helhetlig plan for Oslofjorden 19. november 2018

Siste nye bilder

Partnere i Frisk Oslofjord