Bunnstasjon skal overvåke sjøen ved Hvaler

Sentrale aktører i arbeidet med å gjøre Oslofjorden frisk jobber nå for å få etablert en moderne havbunnstasjon ved Hvaler. Stasjonen vil etter planen registrere tilstand nede ved bunnen på utvalgt sted, og skal være et hjelpemiddel for å kontrollere spredning av muddermassene fra eventuelt deponi for mudringen fra Borg Havn.

INSPIRIA science center er ansvarlig for prosjektet Frisk Oslofjord, og har oppdrag fra Miljødirektoratet for å informere og skape kunnskap om Oslofjorden. Nå har vitensenteret tatt initiativ sammen med Kongsberg Discovery for å få etablert en havbunnstasjon ved Hvaler. Sammen har de fått med seg Hvaler-ordfører Mona Vauger og eier av Singløya, Asmund Haare, i arbeidet.

Stasjonen er tenkt å bli en tilpasset variant av den stasjonen Kongsberg Discovery leverte i prosjektet Frisk Oslofjord som nå står utenfor Drøbak. Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet har også vist interesse for å få etablert en slik stasjon.

– Det å overvåke tilstanden i Oslofjorden er viktig, og innsamlede data kan brukes av mange aktører. «Kunnskap endrer alt» er vårt slagord på vitensenteret og vi jobber aktivt for at ny kunnskap om tilstand og utvikling i Oslofjorden kan gjøres tilgjengelig for mange, sier direktør på Inspiria, Geir Endregard.

Skal plasseres ved Ramsøyflaket

Havbunnstasjonen vil etter planen utstyres med avanserte instrumenter som kan måle sikt og partikler i vannmassen. Den kan også ta bilder og video for å overvåke vannstrømmer, fisk og plankton.

Stasjonen er tenkt plassert i nærheten av Ramsøyflaket på grensen mot Fredrikstad kommune. Det er både et område der skoletoktene til Inspiria har avdekket rikt liv og et område som kan bli påvirket av masser fra dumping av muddermassen fra Borg havn, dersom det blir en realitet.

Data fra stasjonen skal gjøres tilgjengelig i sanntid på egne nettsider, og vil være aktuelle for forvaltning, forskning og i undervisningsoppleggene vitensenteret leverer.

Gode erfaringer fra tidligere bunnstasjoner

– Vi ønsker å følge med å tilstand og om våre områder under vann får påvirkning fra mudringsoperasjonene. Denne stasjonen kan bidra til nødvendig overvåkning, noe som egentlig andre aktører burde sikret, sier ordfører på Hvaler, Mona Vauger.

Partene vil bruke tiden fremover til å sikre finansiering og detaljere instrumentering for deretter lage plan for utsetting og igangsetting. Håpet er at stasjonen kan være operativ i løpet av 2024.

– Erfaringer fra tidligere bunnstasjoner viser at denne typen stasjoner kan gi et nøyaktig og nyttig kunnskapsgrunnlag. En slik stasjon kan gi solid informasjon til mange aktører fremover, i ett område hvor det er begrenset med målingsdata i dag, påpeker Arne Hestnes, direktør for Digital Teknologi i Kongsberg Discovery.