Videregående skole - dagsekskursjon med båt

For videregående skoler tilbyr vi for 2024 en gratis dagsekskursjon med båt, inkl. transport til/fra kai, for inntil 30 elever per skole.

Opplegget tilbys alle videregående skoler i både Oslo, Buskerud, Østfold, Akershus, Vestfold og Telemark, fra Langesund til Oslo. Skoleskipet som brukes heter med MS Rognfjell og undervisningen om bord er utviklet over de siste fem årene med særdeles god respons fra både elever og lærere.

Praktisk info

Passer i mange fag

Turene passer svært godt for naturvitenskapelige og teknologiske fag, men det er flotte opplevelser også for andre fag, særlig ettersom vi bruker mye moderne teknologi på båten, og setter søkelys på mange aspekter ved Oslofjorden. Vi kartlegger havbunnen med moderne teknologi blant annet fra Kongsberg Discovery og henter opp dyre- og planteliv fra bunnen med bunntråling. Vi har tillatelse til å tråle med bløtbunnstrål for undervisningsbruk også i nasjonalparkene, elevene er aktivt med hele tiden.

Test med elever høsten 2019

I opplegget er det gjort tilgjengelig både resultater, informasjon og også visualiseringsmoduler m.m. fra forskningsarbeidet i prosjektet. På denne måten kan elevene nyttiggjøre seg dette i sitt arbeid og vi bruker siste kunnskap om Oslofjorden. Mer fra forskningsdelen av prosjektet vil også tilkomme etter hvert.

En avgjørende grunn til at dette undervisningsopplegget kan leveres gratis, er at Frisk Oslofjord har mottatt betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, samt bidrag fra Viken Fylkeskommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

 

Gratis for skolene - datovalg er begrenset

Undervisningstilbudet, inkludert båtekskursjon og transport til/fra, er gratis for de videregående skolene i de nevnte fylkene. Vi har for 2024 valgt ut fem kaiplasser; Horten, Langesund, Asker, Fredrikstad og Drøbak, og seiler i den rekkefølgen med start i midten av april til slutten av oktober.

Vi tilbyr et visst antall dager med tokt, og fordelt skolene til hvert sted. Det betyr at skoler må ta den kaia vi har valgt ut for dem, se vedlagt oversikt og meld på. Det betyr i praksis at det er førstemann til mølla. Vi har ingen mulighet til å endre dato senere eller utvide med flere datoer per sted. Eneste mulighet for fleksibilitet er dersom noen skoler takker nei til tilbudet.

Kontaktperson for booking av skoletur 

Cathrine Hulleberg,  INSPIRIA
Telefon:    (+47)  69 13 93 10
Mobil:       (+47)  46 95 10 16
E-post:      cathrine.hulleberg@inspiria.no

 

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg videregående skole:

Kirsti Eikenes
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47)  40 10 50 67
E-post:      kirsti.eikenes@inspiria.no

Edith Akerø
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47) 971 30032
E-post:      edith.akero@inspiria.no