Videregående skole - dagsekskursjon med båt

For videregående skoler tilbyr vi for 2023 en gratis dagsekskursjon med båt, inkl. transport til/fra kai, for inntil 30 elever per skole. I tillegg ble det våren 2022 ferdig en oppgradert digital løsning for elevoppgaver som kan gjøres på skolen. Av elever som ikke får dratt på ekskursjon eller som etterarbeid til de som får vært på ekskursjon.

Opplegget tilbys alle videregående skoler i både Viken, Vestfold og Telemark samt Oslo, fra Kragerø til Oslo. Båtekskursjonen foretas med MS Rognfjell og bygger videre på et opplegg prøvd ut i Østfold og Vestfold siste 2-3 årene med særdeles god respons fra elever og lærere.

Praktisk info

Passer i mange fag

Turene passer svært godt for naturvitenskapelige og teknologiske fag, men det er flotte opplevelser også for andre fag, særlig ettersom vi bruker mye moderne teknologi på båten, og fokuserer på mange aspekter ved Oslofjorden. Vi ser under vann med moderne teknologi blant annet fra Kongsberg Maritime og henter opp dyre- og planteliv fra bunnen med bunntråling. Vi har tillatelse til å tråle med bløtbunnstrål for undervisningsbruk også i nasjonalparkene, elevene er aktivt med hele tiden.

Test med elever høsten 2019

I opplegget er det gjort tilgjengelig både resultater, informasjon og også visualiseringsmoduler m.m. fra forskningsarbeidet i prosjektet. På denne måten kan elevene nyttiggjøre seg dette i sitt arbeid og vi bruker siste kunnskap om Oslofjorden. Mer fra forskningsdelen av prosjektet vil også tilkomme etter hvert.

En avgjørende grunn til at dette undervisningsopplegget kan leveres gratis, er at Frisk Oslofjord har mottatt  betydelig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, samt bidrag fra Viken Fylkeskommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

 

 

Gratis for skolene - datovalg er begrenset

Undervisningstilbudet, inkludert båtekskursjon og transport til/fra, er gratis for de videregående skolene i de tre nevnte fylkene. Men for å klare å levere til det som til sammen er 110 skoler i sesongen hvor vi kan seile, må vi utnytte alle dager. Vi har valgt ut åtte kaiplasser; Kragerø, Langesund, Stavern, Tønsberg, Holmestrand, Fredrikstad, Drøbak og Asker, og seiler i den rekkefølgen med start i slutten av mars og siste i månedsskifte nov/des.

For å få dette til er det kun nøyaktig antall dager per sted likt med skoler vi fordelt til hvert sted. Det betyr at skoler må ta den kaia vi har valgt ut for dem, men kan selv velge dato ut fra en fastlagt seilerute. Det betyr i praksis at de som booker tur først og får velge dato først. Vi har ingen mulighet til å endre dato senere eller utvide med flere datoer per sted. Eneste mulighet for fleksibilitet er dersom noen skoler takker nei til tilbudet.

Kontaktperson for booking av skoletur 

Cathrine Hulleberg,  INSPIRIA
Telefon:    (+47)  69 13 93 10
Mobil:       (+47)  46 95 10 16
E-post:      cathrine.hulleberg@inspiria.no

 

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg videregående skole:

Kirsti Eikenes
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47)  40 10 50 67
E-post:      kirsti.eikenes@inspiria.no

Edith Akerø
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47) 971 30032
E-post:      edith.akero@inspiria.no