Videregående skole

For videregående skoler er kjernen i opplegget en dagsekskursjon med ekskursjonsbåten MS Ny Vigra III. Enten fra Fredrikstad eller fra Tønsberg og ut i Oslofjorden. Det er finnes to varianter, en standard og en forskningsvariant, der sistnevnte krever litt mer forarbeid og at læreren gjør opplegget til et prosjektarbeid.

Praktisk info

Forarbeid

Etterarbeid

Undervisningsopplegget passer i mange fag og vi bruker mye teknisk utstyr på turen som elevene får teste. Vi ser under vann med moderne teknologi blant annet fra Kongsberg Maritime og henter opp dyre- og planteliv fra bunnen. Vi har tillatelse til å tråle med bløtbunnstrål for undervisningsbruk også i besøkssentre nasjonalpark.  

Fornøyde elever på tokt høsten 2019

Kongsberg Maritime har blant annet utstyrt båten med egen geoscanner. 

I både for- og ikke minst etterarbeidet er det gjort tilgjengelig både resultater, informasjon og også visualiseringsmoduler m.m. fra forskningsarbeidet i prosjektet. På denne måten kan elevene nyttiggjøre seg dette i sitt arbeid.

Undervisningstilbudet, inkludert båtekskursjon og transport til/fra, er gratis for de videregående skolene i Vestfold og Østfold i prosjektperioden: Én klasse/gruppe fra hver skole i året. Vårt mål er at dette tilbudet blir permanent og at det utvides.

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg videregående skole:

Kirsti Eikenes
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47)  40 10 50 67
E-post:      kirsti.eikenes@inspiria.no

Edith Akerø
Formidler INSPIRIA
Telefon:    (+47) 971 30032
E-post:      edith.akero@inspiria.no