Ungdomsskole

Undervisningstilbudet «Forskning i fjæra» baserer seg på en ekskursjon til fjæra. Elevene skal kartlegge biologisk mangfold i fjæra ved hjelp av strandnot og krabbefiske med fangst/gjenfangst-metoden for beregning av populasjonsstørrelse i området. Det er utarbeidet en egen lærerveiledning, samt forslag til for- og etterarbeid.

Praktisk info

Forarbeid

Etterarbeid

Undervisningsopplegget passer godt til mange fag og er tilpasset de nye læreplanene. Vår vurdering av koblinger til læreplanene er angitt i lærerveiledningen.

Opplegget har vært utviklet og testet ved besøkssentrene på Færder og Hvaler samt av Inspiria i skoleårene 2020/21 og 2021/22 i Vestfold og Østfold. For skoleåret 2022/23 tilbys dette som en digital ressurs samt tilknyttede lærerkurs. 

Mer informasjon kommer vinter/vår 2023

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole:

Vestfold
Cecilie Notø
Naturveileder Besøkssenter Færder nasjonalpark
Telefon: 975 28 181
E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no

Østfold
Randy G. Bohmann-Lange
Naturveileder Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark
Telefon: 988 30 066
E-post: ranlan@hvaler.kommune.no

Telemark, Oslo, Akershus og Buskerud
Edith Akerø
Formidler INSPIRIA
Telefon: (+47)  971 30032
E-post: edith.akero@inspiria.no