Ungdomsskole

Undervisningstilbudet «Forskning i fjæra» baserer seg på en ekskursjon til fjæra, enten ved besøkssenteret eller i nærheten av skolen. Elevene skal kartlegge biologisk mangfold i fjæra ved hjelp av strandnot og krabbefiske med fangst/gjenfangst-metoden for beregning av populasjonsstørrelse i området. Det er utarbeidet en egen lærerveiledning, samt forslag til for- og etterarbeid.

Praktisk info

Forarbeid

Etterarbeid

Undervisningsopplegget passer godt til mange fag og er tilpasset de nye læreplanene. Vår vurdering av koblinger til læreplanene er angitt i lærerveiledningen.

Det er gratis for skolene å delta og transportkostnader dekkes etter avtale. Det er begrenset antall plasser og i prosjektperioden tilbys opplegget i utgangspunktet til én klasse per skole (cirka 30 elever).

For spørsmål og bestilling ta kontakt med naturveileder på besøkssenteret i din region. Kontaktdetaljer finner du til høyre på denne siden.

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole:

Vestfold
Cecilie Notø
Naturveileder Besøkssenter Færder nasjonalpark
Telefon: 975 28 181
E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no

Østfold
Randy G. Bohmann-Lange
Naturveileder Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark
Telefon: 988 30 066
E-post: ranlan@hvaler.kommune.no