Praktisk informasjon

Her følger nødvendig praktisk info for både å forberede seg til undervisningsopplegget og for å kunne vurdere om dette er noe dere ønsker å delta på.

Elever

Her finner du informasjon om undervisningsopplegget som lesbare, utskriftsvennlige PDF-filer. Disse vil ofte være sendt skolene via e-post på forhånd.

Lærerveiledning – Forskning i fjæra
Her finner du program, beskrivelse av opplegget, forventninger til lærerne og all annen nødvendig informasjon for deltagelse. Det er nødvendig for læreren å gjøre seg kjent med veilederen før feltdagen.

Lærerveiledning til lærerstyrt aktivitet
Her er en spesifikk lærerveiledning til den lærerstyrte aktiviteten «Fangst/gjenfangst av strandkrabber». Det er nødvendig for læreren å gjøre seg kjent med veilederen før feltdagen.

Kompetansemål 
Undervisningsopplegget er i utgangspunktet rettet mot valgfagene «Ideer og praktisk forskning» og «Friluftsliv», men opplegget treffer også læreplanmål i fagene naturfag, norsk, samfunnsfag, matematikk, og kroppsøving. 

Nyttige lenker:

Om prosjektet Frisk Oslofjord

Helhetlig plan for Oslofjorden

Krafttak for kysttorsken

Dugnad for Havet

Miljolare.no

Kontaktpersoner for undervisningsopplegg ungdomsskole:

Region Vestfold
Cecilie Notø
Naturveileder Besøkssenter Færder nasjonalpark
Telefon: 975 28 181
E-post: cecilie@ferdernasjonalparksenter.no

Region Østfold
Randy G. Bohmann-Lange
Naturveileder Besøkssenter Ytre Hvaler nasjonalpark
Telefon: 988 30 066
E-post: ranlan@hvaler.kommune.no