Forarbeid

Her følger anbefalt forarbeid for at elevene skal få størst mulig læringsutbytte av opplegget. Forarbeidet er det samme som er beskrevet i lærerveiledningen, og består av 2 deler:

Oslofjorden

Oslofjorden er i trøbbel – hva kan vi gjøre?

Les gjennom den forkortede teksten basert på rapporten «Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden». Hvordan dette gjennomgås i elevgruppen er opp til læreren. På slutten av tekstdokumentet er det gitt forslag til diskusjonsoppgaver.

Strandnot

Filmsnutt om strandnot

En 3 minutters liten filmsnutt om bruk av strandnot som elevene får teste på feltdagen.

   

Vi anbefaler egentlig alle lærere om å be elevene lage en liten rapport fra feltdagen. Noen lærere får elevene til å lage skriftlig rapport, andre en videorapport. Selve rapporteringen er beskrevet i etterarbeidet.