Etterarbeid

Etterarbeidet er opp til lærer å vurdere. Her gir vi noen forslag som dere kan velge fra.

Vi anbefaler at alle elever – individuelt eller i grupper – må levere en rapport, enten skriftlig eller som videorapport. Send gjerne til oss på e-post friskoslofjord@inspiria.no dersom vi får lov til å publisere innholdet på våre nettsider.

Lag skriftlig rapport

Lag skriftlig rapport

For å få best mulig utbytte av opplegget bør også elevene lage en rapport fra feltarbeidet hvor de knytter funnene sine opp mot andre klassers resultater og forskningsdata.

Lag videorapport

Lag videorapport

Alternativ til skriftlig rapport kan være en videorapport. Her finner du forslag til vurderingskriterier.

Havstrømmer

Modell av havstrømmer

Hva som ville skjedd om en slapp ut mange små plastbiter i Drammenselva og Glomma? Filmsnutten viser tydelig hvordan strømmen beveger seg i overflaten. Dypere nede i vannet kan strømmen gå i andre retninger. 

Rapporter til Dugnad for havet

Rapporter data i Dugnad for Havet

Havforskningsinstituttet har lansert en ny løsning for folkeforskning. Kanskje noen av funnen kan registreres her?

Rapporter til Miljølære

Rapporter data i Miljølære

Elevene kan alternativt legge inn alle eller deler av artsfunnene i artsdatabasen på miljolare.no. Her kan en også sammenlikne klassens resultater med funn fra andre skoler.

Kart over havbunnen

Kart over havbunnen

Via spennende visualiseringsløsninger kan vi se hva forskerne har funnet. Ser dere noe liv?

Begrepslære

Begrepsliste

Elevene får større utbytte av feltdagen dersom de har studert begrepslista.