Modell av havstrømmer

Modellen viser et utsnitt over Oslofjorden med utløpet til Glomma (Fredrikstad) merket med blå trekant og utløpet til Drammenselva (Drammen) merket med rød trekant. Vannet i ytre-Oslofjord beveger seg i et fast mønster som blir styrt av en kombinasjon av havstrømmer og vann fra Glomma og Drammenselva.

Plast i vannet
Denne modellen viser hva som ville skjedd om en slapp ut mange små plastbiter i Drammenselva og Glomma. En ser tydelig hvordan strømmen beveger seg i overflaten. Dypere nede i vannet kan strømmen gå i andre retninger.

Hvor tror du plastavfall som blir kastet i Drammenselva ender opp? Hva med Glomma? Er det spesielle områder en burde dra for å plukke søppel?