Nytt havobservatoriet skal overvåke livet i Oslofjorden døgnet rundt

Det har lenge vært utfordrende å overvåke fiskebestanden i Drøbaksundet i Ytre Oslofjord, men nå kan løsningen være på plass. For fire uker siden ble et nytt havobservatoriet plassert i Drøbaksundet av Kongsberg Maritime og Universitetet i Oslo.

Målet er at utstyret skal overvåke fiskebestanden på lokaliteten, samtidig som et kan måle vannstrømmen inn og ut av fjorden. Overvåkning av vannstrømmen er viktig for å vite mer om vannsirkulasjonen i fjorden og dermed hvor mye friskt havvann som kommer inn i det relativt trange fjorden.

– Vi ønsket oss et verktøy som kunne gi oss bilder og målinger fra havbunnen og helt opp til overflaten 24 timer i døgnet hele året. Tidligere har dette vært et område som ofte har blitt kartlagt med strandnot, men vi mente det var bedre måter vi kunne undersøke deler av Drøbaksundet på, forteller direktør for digital teknologi i Kongsberg Maritime, Arne Hestnes. 

Ønsket en mer solid løsning

I prosjektet Frisk Oslofjord, som Kongsberg Maritime og Universitet i Oslo er partner i, startet arbeidet med å lage et undervannskamera og ekkolodd som skulle gi bedre resultater og som kunne kontrollere tilstanden til fjorden over en lengre periode. Men dette gikk på batteri og var mindre varig.

– Vi fikk ganske gode data fra start, men da Frisk Oslofjord-prosjektet skulle inn i en ny fase ønsket vi å lage et sterkere og mer profesjonelt utstyr som kunne dokumentere døgn- og sesongvariasjoner under vann. Vi så blant annet på en løsning som var kablet, sier Hestnes.

Han mener Drøbaksundet er et godt sted å undersøke, fordi man har muligheten til å måle alt som kommer inn og ut av fjorden.

Kan måle strømforhold og lyd

Men for en måned siden ble et nytt og kostnadseffektivt havobservatorium plassert i Drøbaksundet. Kongsberg Maritime og Universitet i Oslo plasserte undervannsutstyret bestående av et ekkolodd som observerer fisk og pankton og et ADCP ekkolodd som måler strømforholdene i vannet. I tillegg skal en Ocean Sonics hydrofon kunne ta opp all lyd fra hval, sel, fisk, båttrafikk og lignende.

 – Vi har brukt en type ekkolodd (EK80) som er vanlig å bruke i fiskeri og på forskningsskip. Det som er litt uvanlig her er at vi har installert det til å se oppover og at det skal stå stille. Vanligvis er ekkolodd plassert til å se nedover i fart, forteller Anders Røstad, marinbiolog i Kongsberg Maritime.

 Etter kun noen få uker har resultatene vært gode, og det har blitt observert mye fisk. Man får gode målinger med ekkoloddene og havobservatoriet står og går hele tiden og lagrer kontinuerlig nye data. Dette kan blant annet Universitet i Oslo, Havforskningsinstituttet og vitensenteret INSPIRIA science center i Sarpsborg bruke til videre arbeid og undervisning.

 – Så langt har dette vært en stor suksess. Vi har også et kamera installert som gir oss bilder fra havbunnen, men på grunn av mørket og vannklarhet ser vi kun noen få meter. Fordelen med ekkolodd er at vi kan overvåke alle fiskene i hele vannsøylen, forteller Røstad.

– Svært interessante data

 Undervannsutstyret er plassert 300 meter ut fra Universitetet i Oslos marinbiologiske feltstasjon i Drøbak. Senterleder ved dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap, UiO, Morten Dæhlen, forteller at de gjennom Frisk Oslofjord 2-prosjektet har stilt sin infrastruktur til disposisjon og bidrar med forskere og data science-spesialister for å nyttiggjøre alle målinger og data som gjøres i havobservatoriet.

– For oss gir dette en unik mulighet til å få tilgang til svært interessante data for vår forskning innen marinbiologi, oseanografi og for metodeutvikling innen matematikk og informatikk. Våre forskere er allerede i gang med analyser og bearbeidelser av dataene, og vi vil innen kort tid kunne legge frem og visualisere resultater av det som undervannsutstyret fanger opp, sier Dæhlen.

Eksempler på dette kan være ekkogram som viser døgnvandring og prosesserte data som viser svømmemønster og svømmehastighet av fisk.

Frithjof Moy er forskningssjef i Havforskningsintituttet. Han mener prosjektet har et stort potensial for videre arbeid med Oslofjorden.

– Dette er veldig spennende og de de første data som nå tikker inn viser et stort vitenskapelig potensial. På Havforskningsinstituttet er vi spesielt interessert i å følge med på fisk og havstrømmer i Drøbaksundet og bruke dataene til å forstå mer om dynamikken i Oslofjorden. Havobservatoriet er en stor milepæl i Frisk Oslofjord prosjektet som har stor overføringsverdi for etablering av flere bunnstående stasjoner som kan bidra i overvåking av kystmiljøet, forteller forskningssjefen fra HI.