Ekstra støtte til Besøkssenter Oslofjorden med konseptet "Min mening"

I starten av november åpnet Besøkssenter Oslofjorden på Karljohansvern i Horten. Nå har senteret med midler fra Viken fylkeskommune fått mulighet til å utvikle et nytt konsept som skal engasjere publikum langs hele fjorden.

INSPIRIA science center i Sarpsborg og Horten kommune har siden i våres arbeidet med å etablere besøkssenteret. Sammen med hovedpartnerne Kongsberg Maritime og Bastø Fosen kunne man endelig åpne senteret i starten av november til stor begeistring fra oppdragsgiverne i miljøforvaltningen.

Inspiria har nå fått et oppdrag fra Viken fylkeskommune om å etablere en ny informasjon og utstillingsløsning som skal plasseres 10 steder i Viken.

Nytt konsept

I planen for besøkssenteret var det et ønske at det etter hvert skulle komme tiltak som kunne engasjere publikum i større grad, også andre steder langs fjorden. «Min mening» er derfor neste løsning som kommer, der befolkningen forskjellige steder langs fjorden kan delta med å gi sin mening samtidig som en får kunnskapspåfyll.

– For å redde Oslofjorden må vi ha hjelp fra folket. Gjennom «Min mening» ønsker vi å lære og engasjere befolkningen. Vi tror meningene til folket kan være til stor nytte i arbeidet videre for å friske opp Oslofjorden, forteller Geir Endregard, administrerende direktør på vitensenteret Inspiria Science center.

– Og dette kommer bare 11 dager etter åpningen, smiler han entusiastisk.

Midler fra Viken Fylkeskommune

Det er Viken fylkeskommune som nå har funnet midler til at dette nye tiltaket kan realiseres. Blir det suksess kan det være aktuelt å henvende seg til andre fylker langs fjorden for utplassering flere steder.

– Vi i Viken er veldig engasjert i Oslofjorden og har også formelt ansvar. Det konseptet Inspiria her har foreslått og ønsker å bruke som del av sitt oppdrag for utvidet leveranse fra besøkssenteret, kunne vi bare ikke si nei til, sier fylkesråd for plan klima og miljø, Annette Lindahl Raakil (SP).

Flere stasjoner rundt Oslofjorden

På sentrale plasser rundt fjorden i Viken fylke vil det bli utplassert informasjonsløsning med stor trykkfølsom skjerm. Brukeren får spørsmål og fakta og kan sammenligne sine svar med andres. Hensikten er å lære av folks svar og samtidig skape læring og engasjement om og for Oslofjorden.

– Det er ca. 7 spørsmål og påstander koblet med interessante fakta. Vi vil lage både norsk og engelsk versjon og vi håper dette blir engasjerende, poengterer Endregard.

Han forteller videre at nyttigheten ved å samle inn meningene til folket har en stor verdi.

– For å forstå fjorden bedre, og dermed gi gode råd til de som bestemmer tiltakene, trenger forskerne mest mulig data. Havforskningsinstituttet har allerede løsningen «Dugnad for havet» der man kan registrere ulike arter og søppel rundt fjorden. Men «Min mening» kan vi forsterke satsingen vår ved å lære mer om hva folk mener, og variasjon i meninger etter alder, bosted og lignende.

Fakta om Besøkssenter Oslofjorden:

Klima- og miljødepartementet lanserte våren 2021 «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». 

  • Målet med er å øke kunnskapsnivået om Oslofjordens utfordringer i befolkningen, og dermed øke befolkningens evne og lyst til å bidra i ivaretakelsen av Oslofjorden.
  • Ett av tiltakene i planen er opprettelse av et Oslofjordsenter, et museum/kunnskapssenter som skal serve for hele regionen.
  • Besøkssenteret skal gi veiledning, informasjon og kunnskapsformidling om Oslofjorden på en lettfattelig måte.
  • Etter et politisk initiativ utarbeidet næringssjef og enhetsleder for kommuneutvikling i Horten, sammen med INSPIRIA, muligheten for å få et slikt senter til Horten.
  • Horten kommune og INSPIRIA i Sarpsborg har inngått partnerskap om samarbeid med Kongsberg Maritime og Bastø Fosen i tillegg til en rekke andre institusjoner.
  • Gjennom samarbeid skal Oslofjordsenteret vise både fjordens utfordringer og inspirere til friluftsliv blant ulike grupper av befolkningen.