Vil ha stopp med yrkesfiske av torsk i Oslofjorden

I Oslofjorden er det generelt forbud mot å fiske torsk, men nå ønsker 14 organisasjoner at det også blir forbud for yrkesfiskere.

Det er Nettverket for en levende Oslofjord som har krevd full stopp av torskefiske i fjorden, men organisasjonene blir ikke hørt fra øverste politiske hold. 

Nettverket, som består av Turistforeningen, Greenpeace, Naturvernforbundet, Jeger- og fiskerforbundet, Bellona, Verdens naturfond WWF og Oslofjordens friluftsråd og flere, mener det må et forbud til når bestanden er så truet som den er nå. Siden det er et forbud for fritidsfiskere, bør også reglene være like for yrkesfiskere i Oslofjorden.

Nærings- og fiskeridepartementet mener yrkesfisket av torsk i fjorden er i for liten skala til at det bør stanses.

– Det er snakk om 15–20 fiskere som har dette om sitt levebrød og sitt livsgrunnlag, sier statssekretær Kristina Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet til NRK.