Nasjonale friluftsorganisasjoner går sammen for Oslofjorden: – Det haster å ta grep

Både lokale og nasjonale friluftsorganisasjoner mener jobben med å redde Oslofjorden tar for lang tid. Nå har 18 organisasjoner slått seg sammen for å legge press på og sikre at regjeringens tiltaksplan for Oslofjorden blir fulgt opp på en effektiv måte.

Sammen har dem over en million medlemskap, og nå har natur- og friluftslivsorganisasjoner over hele landet gått sammen for å danne initiativet «Nettverk for en levende Oslofjord». Norsk Friluftsliv er sammen med Oslofjorden Friluftsråd initiativtaker til nettverket.

Det skriver Oslofjordens Friluftsråd på sine hjemmesider

– Vi er alt fra turgåere, padlere og fiskere til folk som brenner for natur og miljø, som nå mener det haster å ta grep for Oslofjorden og de godt over 2 millioner menneskene som har den som sitt viktigste friluftslivsområde, sier Hans Erik Lerkelund i Norsk Friluftsliv.

Nettverk for en levende Oslofjord er startet opp av følgende organisasjoner:

 • Den Norske Turistforening
 • Greenpeace
 • Naturvernforbundet
 • Fjordgruppa til Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Forum for natur og Friluftsliv rundt Oslofjorden
 • Forbundet Kysten
 • Natur og ungdom
 • Norges Dykkerforbund
 • Norges Jeger og Fiskerforbund
 • Norges Padlerforbund
 • Sabima
 • WWF
 • Oslofjordens Friluftsråd
 • Norsk Friluftsliv
 • Norges seilforbund
 • Bellona
 • Bærum Elveforum
 • Båtforbundet (KNMB)

Miljøtilstanden i Oslofjorden har de senere årene blitt svært alvorlig. I flere tiår har fjorden blitt fylt med gjødsel fra jordbruket og kloakk fra avløpssystemene til kommunene som ligger tett til Oslofjorden. I tillegg har miljøgifter, overfiske og avrenning fra jordbruket satt sine negative spor.

– Alle er enige om at fjorden er syk, og blir stadig sykere, men det gjøres for lite for å snu sykdomsforløpet. Vi er mange som er utålmodige, og formålet med nettverket er å sørge for raskere tempo og større aktivitet for å redde fjorden, forteller Henning Røed fra Oslofjordens Friluftsråd.