Kritiske til regjeringens arbeid med Oslofjorden: – Ikke noe er gjort

Høyre-politikerne Eirik Lae Solberg og Mathilde Tybring-Gjedde mener Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og resten av regjeringen står på sidelinjen for å redde Oslofjorden.

– Oslofjorden er i ferd med å kollapse. Ett av de største miljøproblemene er næringssalter fra jordbruk og organisk materiale fra oss mennesker. Det er bra at flere tiltak i planen er igangsatt, men jeg synes det er urovekkende at viktige grep lar vente på seg, mener Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre-representant på Stortinget til Dagbladet.

Planen politikeren sikter til er tiltaksplanen for Oslofjorden som daværende Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) la frem i mars 2021. Barth Eide og den nye regjeringen lovet at arbeidet med tiltaksplanen skulle bringes videre, og to av hovedtiltakene for en renere fjord var å redusere utslipp fra både jordbruk og avløp.

– Ikke noe er gjort, sier Eirik Lae Solberg, Oslo Høyres byrådskandidat, til samme avis.

Som får støtte fra sin partikollega:

– Oslofjorden har dårlig tid, så vi trenger en forpliktende framdriftsplan med konkrete tidsfrister, både for avløp og jordbruk, sier Tybring-Gjedde.

Forrige måned ble statsråden stilt til veggs med kritikken fra Høyre, og Barth Eide lovet at nye tiltak skulle iverksettes. Blant annet jobber departementet med en ny gjødselvareforskrift.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) utdyper regjeringens videre planer for Oslofjorden.

– En gjødselvareforskrift er viktig for hele landet og departementene arbeider med å vurdere regelverket, og mange hensyn må avveies. Regjeringen er godt i gang med et krafttak for Oslofjorden. Innen avløp har kommunene fått tydelig signal om at krav om nitrogenfjerning kommer og at de bør starte planleggingen allerede nå, svarer Heen til Dagbladet.

– Når det gjelder jordbruk har Statsforvalteren i Oslo og Viken innført nye regionale miljøkrav for store deler av Viken, som redusert høstpløying, legger statssekretæren til.