Informasjonsmøte om mudring i Hvalerskjærgården – stor bekymring i Østfold-byene

Sentrale politikere og miljøorganisasjoner er bekymret for konsekvensene av muddersaken i Hvalerskjærgården. I både Halden og Fredriksstad har det blitt invitert til informasjonsmøte og fakkeltog den siste uka.

I flere år har Kystverket og sentrale myndigheter jobbet for å finne en løsning på hvordan man kan forbedre innseilingen til Borg Havn i Fredrikstad. Løsningen ble at store masser med mudder skulle graves opp, men hvor dette skulle plasseres var det flere meninger om.

I november startet Kystverket med prøvemudring ved Borg Havn for å samle inn relevante data og erfaringer, men forslaget med å plassere massene lenger ut i Hvalerskjærgården har møtt motstand. I ettertid har mange heller foreslått at mudderet skal plasseres på land.

INSPIRIA science center i Sarpsborg har tidligere rapportert om at det aktuelle området i Hvalerskjærgården er blant de mest artsrike i hele Oslofjorden. Vitensenteret gjennomfører blant annet over 50 undervisningstokt med skoleelever hvert år.

Les hele saken her: https://www.friskoslofjord.no/aktuelt/har-varslet-miljoedirektoratet/

På informasjonsmøtene i Halden og Fredrikstad delte ulike politikere og fagpersjoner om kunnskap og konsekvensene som dumping av muddermasser i Singlefjorden kan medføre. Etterpå ble det arrangert et fakkeltog gjennom sentrum, hvor det blir holdt appeller.

MDG Halden, Rødt Halden, Pensjonistpartiet Halden, Naturvernforbundet i Halden, Redd Hvalerskjærgården og Neptune Network.

Morten Sandberg i organisasjonen «Redd Hvalerskjærgården» var til stede under informasjonsmøtet. Til Halden Arbeiderblad fortalte han om sin bekymring.

– Det skrytes av at de tok prøver for hver 300 kubikkmeter masse, og at dette skal være ti ganger mer enn pålagt. Dette høres jo flott ut? I virkeligheten betyr det at de tok 12 til 15 prøver totalt. Det høres ikke så flott ut kanskje? Det ble brukt grabb, og grabbet i det øverste laget, der er prøvene fra, mener han til lokalavisen. 

Han er svært bekymret for konsekvensene av dumpingen som har foregått og skal foregå av muddermassene. 

– Ikke noe sted i noe fra Kystverket, Miljødirektoratet, og alle involverte konsulentselskaper, står det et eneste ord om hva som kan gjøres når det mudderet som faktisk havner i deponiet begynner å røre på seg. Naturlige strømmer, vær og flommer vil påvirke deponiet, sier han.

– Det som blir liggende er stein, grus, sand, større partikler. Å legge rene masser oppe på forurensede masser hjelper ikke stort, det er det tunge som legger seg nederst uansett.

Fakta: Muddersaken ved Borg Havn

  • Innseilingen og farleden til Borg havn ligger ved utløpet til Glomma. Elven fører med seg både rene og forurensede sedimenter som legger seg på sjøbunnen i utløpet. Den stadige tilførselen av sedimenter gjør havna og farleden gradvis grunnere over tid.
  • Kystverket skal derfor mudre og utbedre farleden inn til Borg havn i Hvaler og Fredrikstad kommuner. Tiltaket er vedtatt av Stortinget i Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033) og er en del av Kystverkets handlingsprogram.
  • Tiltaket innebærer mudring av farleden i Røsviksrenna, utbedring av snuplassen ved Fuglevikbukta og deponering av sedimenter i sjødeponier ved Møkkalasset og Svaleskjær.
  • Røsviksrenna skal utdypes til 12 meters dybde i 90 meter bredde, mens snuplassen ved Fuglevikbukta skal utdypes til 11 meter dybde.