Store konsekvenser for Oslofjorden etter ekstremværet «Hans»

Algeoppblomstring, fjordformørkelse og lavere oksygennivå. Havforskningsinstituttet frykter at ekstremværet «Hans» kan ha satt dype spor i Oslofjorden.

I starten av august inntraff uværet store deler av Østlandet som førte til flom, oversvømmelser og store materielle skader i flere kommuner. To uker etter har forskerne på HI gjort undersøkelser på hva slags konsekvenser «Hans» hadde.

Les hele saken på Havforskningsinstituttets hjemmeside

Mye av vannet i Glomma, Lågen og Drammensvassdraget har rent videre ut i Oslofjorden. Det har igjen ført med seg materialer, rundballer, trær og busker ut i den allerede utsatte Oslofjorden. Nå frykter Hi at dette vil gjøre skade på livet i fjorden.

– Hvor store områder som blir berørt, er avhengige av volumet som kommer ut. Ved forrige storflom i Glomma fant vi at området som ble påvirket strakk seg helt ned til Færder, og langt inn i Oslofjorden. Etter tidligere flommer har vi sett en økning i nitrogen, fosfat og delvis silikat. Alle disse næringssaltene stimulerer til algeoppblomstringer, forteller forsker på HI, Lars-Johan Naustvoll.

Hvor store konsekvensene blir etter «Hans» er ennå ikke klart, men Havforskningsinstituttet er nå gang med å lage prognoser for å se hvordan avrenning fra vassdragene vil spres i området.