Tidlig manetsesong i Oslofjorden – uvisst om det blir stor oppblomstring i sommer

Havforskningsinstituttet har fått inn en rekke rapporter på at brennmanetene har kommet til Oslofjorden. Det er foreløpig ikke meldt om store oppblomstringer av maneter langs norskekysten, men dette kan endre seg raskt, ifølge havforsker.

– Manetsesongen er nå i gang, sier havforsker Tone Falkenhaug til Dagbladet.

Havforskeren forteller til avisen at HI har fått inn en rekke rapporter på at store mengder med brennmaneter allerede har kommet til Oslofjorden. I Norge er det den røde brennmaneten som er mest vanlig, mens den blå er skjeldnere og dukker som regel opp rundt Sør- og Vestlandet.

Om det blir den store oppblomstringen av brennmaneter i år, men havforskeren det er vanskelig å svare på så tidlig på sommeren.

– Det er lettere å svare «ja» enn «nei» på det spørsmålet, men det er egentlig umulig å forutsi. Dette avhenger av mange faktorer, og vi vet lite om hva som styrer dette, svarer Falkenhaug.

Hvis man skulle observere maneter i Oslofjorden, så kan det registeret i HI sin digitale nettløsning Dugnad for havet.

– Det kommer maneter i juni, juli og august. Om det blir en kraftig oppblomstring, er vanskeligere å spå enn været. Vi har både hatt somre med mange maneter og somre med få, fortsetter hun.

Les hele saken i Dagbladet.