Mindre brennmanet i Oslofjorden enn tidligere

Havforskningsinstituttet (HI) melder at det har blitt observert mindre brennmanet i Oslofjorden denne sommeren. Gjennom folkeforskertjenesten Dugnad for havet kan publikum sende inn sine funn og observasjoner til HI, men lite informasjon har kommet inn på manetene i fjorden.

– I år har vi fått inn 300 observasjoner av maneter. 200 av dem kom i sommer, men det er ikke så rart. Det er jo da folk er ved sjøen og kan se ting. Vi har fått inn observasjoner fra hele norskekysten – fra innerst i Oslofjorden og helt til Finnmark, sier havforsker Tone Falkenhaug til Havforskningsinstituttets hjemmesider.

På bakgrunn av informasjon som har kommet inn på Dugnad for havt, så kan det tyde på at det er mindre brennmaneter enn tidligere. I applikasjonen kan publikum sende inn sine observasjoner og få dem kvalitetssikret av en havforsker.

– Det som skiller seg ut i år, er at det har vært uvanlig lite brennmaneter. Det har vært lite av den vanlige røde brennmaneten, men heller ikke så mange observasjoner av blå brennmanet, sier forskeren.

Falkenhaug har ikke noe klart svar på hvorfor situasjonen er slik, men påpeker at maneten ikke like høye temperaturer og trekker seg ofte ned på havbunnen. Denne forsommeren var ekstra varmen, og kan være en faktor.

– Det er det store spørsmålet som alle lurer på. Det forskes nesten ikke på maneter, men vi har noen teorier. Én av dem har å gjøre med temperaturen i sjøen om vinteren, sier Falkenhaug.

Les hele saken på Havforskningsinstituttets hjemmesider.