Krafttak for Oslofjorden i årets jordbruksavtale

Staten kom tirsdag 16.mai til enighet med Norges Bondelag om ny jordbruksavtale. Avtalen har en ramme på 4,147 milliarder kroner og inneholder et betydelig løft for klima- og miljøtiltak i sektoren.

– Landbruket er en nøkkelaktør i arbeidet for å nå klima- og miljømålene våre. For andre år på rad har vi nå landet en tydelig grønn profil på jordbruksoppgjør. Dette oppgjøret legger til rette for en rekke gode naturtiltak og større utslippskutt fra landbruket i tiden fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til Regjeringen.no.

Avtalen øker bevilgningene til de målrettede klima- og miljøordningene med 25 prosent. Dette omfatter en styrking av Regionale miljøprogram med 220 millioner kroner, inkludert en øremerking på 80 millioner til Oslofjorden.

Krafttaket for Oslofjorden forsterkes

Satsingen i fjorårets jordbruksoppgjør på å hindre avrenning av næringsstoffer fra landbruket resulterte i en rekke tiltak mot avrenning til Oslofjorden. Særlig i Oslo og Viken har det vært en betydelig økning i antall dekar jordbruksareal som har redusert høstpløyingen og økt bruken av fangvekster. I årets oppgjør forsterkes satsingen slik at fylkene totalt har 150 mill. kr. slike tiltak i 2023. Større bevilgning vil stimulere flere bønder til å gjennomføre tiltak, noe som er avgjørende for å få med også de lenger opp i nedbørsfeltet. 

– I vårt felles krafttak for Oslofjorden er bøndene svært viktige. Dette er en næring som virkelig vil - og som sitter på mye av løsningen. Med årets oppgjør legger vi til rette for at enda flere bønder blir med på å redde fjorden, sier Eide

Avtalen slår også fast at det skal utarbeides en helhetlig plan for bærekraftig bruk av nitrogen i jordbruket.