Ny støtteordning skal bidra til å rense Oslofjorden for nitrogen

Det koster mye å oppgradere landets renseanlegg, men fortsatt slippes det ut alt for mye nitrogen i Oslofjorden. Denne høsten vil regjeringen opprette en støtteordning som skal få fart på oppgraderingen i kommunene.

Ifølge Miljødirektoratet må tilførselen av nitrogen raskt reduseres for å bedre tilstanden i Oslofjorden. Nå har regjeringen varslet at en ny tilskuddsordning rettet mot kommunene rundt fjorden.

– Noen kommuner har oppgradert sine rensesystemer, men altfor mange har latt være. For å få fortgang i oppgraderingen av renseanlegg bidrar regjeringen med penger til en tilskuddsordning til kommuner som planlegger nitrogenfjerning. Ordningen skal være på plass i løpet av høsten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

I første omgang blir det satt av 12 millioner kroner til ordningen, som er en del av Oslofjordsatsingen. I tillegg skal kapasiteten i Miljødirektoratet styrkes og hos Statsforvalteren slik at saksbehandlingen vil gå raskere når nye tillatelser søkes om. I tillegg vil regjeringen se på hvordan den kan få flere kommuner til å samarbeide om nye løsninger for renseanlegg og ledningsnett.

– Oslofjorden lider, det haster, og løsningen er lokal. Derfor er det bra at regjeringen nå bidrar til at kommunene kan komme i gang med planleggingen av nye renseløsninger som hindrer nitrogenavrenning. Nå håper jeg kommunene kjenner sin besøkelsestid, sier stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) fra Østfold.