Vil få med familieforskere i nytt prosjekt for Oslofjorden

Forskningsrådet har bevilget midler til prosjektet «Familieforskere – gøy med funn og registrering i fjæra». Nå skal Havforskningsinstituttet (HI) og flere regionale vitensentre engasjere befolkningen til å bidra til bærekraftig utvikling av Oslofjorden.

INSPIRIA science center, Vitensenteret Sørlandet og Atlanterhavsparken i Aalesund skal sammen med Havforskningsinstituttet skape større interesse for folkeforskning der ute. Prosjektet skal gi folket bedre innblikk i hva som foregår under vann og gi noen svar på hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig utvikling av havet.

«Familieforskere – gøy med funn og registrering i fjæra» har fått prosjektmidler for 2023.

Vitensentrene har en rekke undervisningsprogram om det marine, men hovedtanken bak dette prosjektet er å engasjere flere målgrupper.

Vi er opptatt av å få med oss elevene som ambassadør for å engasjere familiene sine i havforskningsarbeidet. Innholdet i denne portalen og forskerne som er knyttet på Dugnad for havet og aktiviteter på vitensenterne skal bidra til økt forståelse av hvor viktig havet er, hva som foregår under vann og hvordan vi alle kan være med på å sikre mer bærekraftig utvikling av havet, forteller formidler på INSPIRIA science center, Edith Akerø.

Havforskningsinstituttet har en sentral rolle i prosjektet. For det første er det de som står bak Dugnad for havet og vil være tett på i hele prosjektperioden særlig gjennom sin direkte dialog med folkeforskerne, men de vil også inngå i prosjektgruppas arbeid både på formidling og kommunikasjon.

Les mer om Dugnad for havet her.

Sammen med Havforskningsinstituttet vil prosjektet ha fokus på å styrke publiseringer i egne kanaler, få saker i media, fremvisning av prosesser og resultater i ulike fora og i utstillingssammenheng. Familieforskerne selv vil vi skal føle på mestring, at de involveres i viktig forskning og at deres innsats betyr noe.