Nytt Oslofjord-fond setter av 25 millioner til ny satsing

Akershus fylkeskommune har satt av 25 millioner kroner for å opprette et Oslofjord-fond. Nettverket for en levende Oslofjord har nå gitt viktige innspill til satsingen for en renere fjord.

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden slår fast at målet er en ren og rik fjord som er tilgjengelig for alle, skriver Akershus fylkeskommune i en pressemelding

– Fylkesrådet vil intensivere oppfølgingen av denne planen for å redde Oslofjorden, i tett samarbeid med kommunene i Akershus, nabofylkene, staten og ikke minst frivillig sektor, sier Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø i Akershus fylkeskommune.

Fylkesråden møtte nylig organisasjonene i nettverket for en levende Oslofjord til dialog og innspill om fylkeskommunens satsing for en renere Oslofjord.

– Oslofjorden trenger kraftfulle tiltak, både for naturmiljøet og for å ivareta og fremme friluftslivet. Vi er derfor glade for at Akershus fylkeskommune vil være en aktiv pådriver i dette arbeidet, og at de samtidig ønsker å involvere organisasjonene i Nettverk for en levende Oslofjord i dette, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef for naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

Nettverket består av 24 frilufts- og miljøorganisasjoner som samarbeider for å sikre en rik fjord for alle som bruker fjorden. 

– Vi synes det er flott at fylkeskommunen vil bidra med 25 millioner til å redde fjorden, og dermed støtte arbeidet med å få en ren og rik fjord, sier Espen Søilen, direktør i Oslofjordens friluftsråd.

– Vi ønsker å lytte til organisasjonene og få innspill til en best mulig bruk av midlene vi har satt av til et Oslofjord-fond. Dette er bare starten på et langsiktig samarbeid. Her skal vi gå foran som et foregangsfylke for å oppnå en renere fjord så raskt som mulig, sier fylkesråd Solveig Schytz.