Skipsvraket Blücher lekker store mengder olje i Oslofjorden

Brannvesenet i Follo og Kystverket følger situasjonen nøye etter at vraket fra det gamle tyske krigsskipet Blücher lekker store mengder med olje.

På 1990-tallet ble det pumpet ut betydelige mengder med olje fra Blücher, men det finnes fortsatt olje igjen i vraket. Olje har lekket ut i lite omfang over flere år. De siste dagene har imidlertid lekkasjene økt i omfang. Nasjonale ressurser for å håndtere oljesøl flyttes nå til Drøbak. Det planlegges for en aksjon for å kartlegge og se på muligheter for samle opp oljefilm fra sjøen i morgen lørdag.

– Vi setter pris på at dette blir tatt på alvor og at beredskapen styrkes nasjonalt dersom det skulle bli en rask forverring, sier ordfører Hans Kristian Raanaas i en pressemelding fra Frogn kommune.

– Frogn kommune har ressurser som kan benyttes for å gi bistand i situasjonen. Vi kan bistå både med ansatte og utstyr, sier kommunedirektør Georg Njargel Smedhus som legger til at de som har vakt denne helgen er forberedt.

Publikum som observerer oljesøl langs kystlinjen; på strender, svaberg osv. kan melde fra om dette til Follo brannvesen på tlf. 64 85 10 00. Det er ikke nødvendig å melde fra om olje på sjøen.

Kommunen ber om at publikum er observante og følger følgende råd ved bading og bruk av sjøen:

  • Om det ikke er synlig oljeforurensning eller lukt av olje er det greit å bade.
  • Ved oljesøl på klær/hud bør en vaske så raskt som mulig. Grønnsåpe er effektivt (i mangel av noe bedre fungerer også smør/margarin)
  • Ved svelging av oljeforurenset vann bør man så snart som mulig forhindre brekninger og oppkast (skal ikke framprovoseres). Kontakt fastlege/evt. legevakten.
  • Er man i tvil – la vær å bade!