Nytt brød-prosjekt skal skjerme Oslofjorden for tilførsel av nitrogen

Statsforvalteren i Oslo og Viken har bevilget 150.000 kroner til et nytt miljøprosjekt i Østfold. Nå skal Oslofjorden få sitt eget brød som skal være bedre enn det som produseres i dag.

Vannområdene i Østfold samarbeider for å bedre vannkvaliteten og fremme miljøtiltak i Østfold. Det er kommunene og sentrale aktører som er med på arbeidet, og nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken bevilget midler til et nytt prosjekt som organisasjonen leder.

Nå skal det nemlig jobbes for at Oslofjorden skal få sitt eget brød. Inspirasjonen kommer fra Tyskland der brødet selges under navnet Vannbeskyttelsesbrød.

Dette brødet inneholder hvete som ikke oppnår proteinkravet til bakerkvalitet. Statsforvalteren har bevilget 150.000 kroner til prosjektet.

– Oslofjorden spares for tilførsler av nitrogen om folk spiser dette brødet, sier vannområdeleder i Haldenvassdraget, Lars Selbekk til NRK Oslo og Viken.

Det er ikke kjent når brødet eventuelt kommer ut for salg.