Observasjoner av perlesnormaneter i Asker

Havforskningsinstituttet har fått flere tilbakemeldinger på funn av perlesnormanet i Oslofjorden denne vinteren. Perlesnormaneten er en sviende vintermanet som har neslegift og kan derfor være ubehagelig for isbadere.

Nå skriver lokalavisen Røyken og Hurums avis at det har blitt gjort observasjoner av perlesnormaneten i Asker, og i Oslofjorden. 

Manetene ble observert rett under havoverflaten og ned til syv meters dybde av lokale dykkere.

– Den lengste var nok fire meter lang, forteller helårsdykker Anne Brit Strupstad til avisa.

I folkeforskerportalen Dugnad for havet har forskerne i Havforskningsinstituttet fått inn 110 observasjoner av perlesnormanet denne høsten. I høst har det vært en kraftig økning av perlesnormanet langs kysten. Maneten kan være dødelig for oppdrettsfisk og bli opp til 30 meter lang.