Skal rydde Oslofjorden fri for søppel

Oslo kommune og selskapet OceanFront har inngått en avtale for å rydde vekk søppel fra havbunnen i Oslofjorden.

Kristiansund-selskapet er kjent nasjonalt for å rydde store havområder for søppel, blant annent fra Bergen der 84 tonn ble ryddet vekk etter en lengre ryddeperiode.

Nå skal bedriften, med 8 ansatte, starte arbeidet med å rydde Oslofjorden. OceanFront sender ikke dykkere ned for å hente søppelet, men styrer alt fra båter med spesiallagd utstyr som henter opp alt avfallet.

Hvert år blir det iverksatt store ryddeoperasjoner i Oslofjorden. Forskere sier dyrelivet og den generelle tilstanden i Oslofjorden lider stort som følge av alt avfallet som blir dumpet i fjorden.

WWF Verdens Naturfond har tidligere uttalt at over 60 prosent av norske havner langs Oslofjorden ikke har godkjente avfallsplaner, og at fortsatt over tusen norske havner mangler planer for håndtering av olje, kloakk og søppel.