Vil at stat og kommuner skal danne spleiselag for Oslofjorden

Denne uka skal regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandle sammen med Sosialistisk Venstreparti for å komme til enighet om neste års statsbudsjett. Samarbeidspartner SV har lagt fram i sitt alternative budsjett at det må settes av 22 millioner kroner ekstra til fjerningen av nitrogen i Oslofjorden. 

– Vi vil ha et spleiselag mellom stat og kommune for å få bort all tissen og bæsjen som ødelegger fjorden, sier Lars Haltbrekken, innvalgt stortingsrepresentant for SV som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til Dagbladet.

Pengene som partiet har forslått kommer i tillegg til de 12,4 millionene som regjeringen har forslått. SV foreslår at det opprettes et fond som kommunene kan søke fra for å opprette nye avløpsanlegg med nitrogenrensing. 

Dagbladet skriver at Norge er dårligs i Skandinavia på rensing av nitrogen, og at nabolandene våre har innført strengere regler og krav som Norge også bør starte med. Ifølge NIVA er det 400 renseanlegg i Norge som ikke fjerner nitrogen fra kloakken.

– Det må bygges nitrogenrenseanlegg i en rekke kommuner. Ikke bare de som fysisk ligger rundt Oslofjorden, men også kommuner som har utslipp til Gudbrandsdalslågen, Glomma og andre elver som renner ut i Oslofjord-området, sier Haltbrekken og fortsetter:

– Det er her snakk om ei forferdelig stor regning for kommunene. 12,4 og 22 millioner løser ikke situasjonene, men gjør at kommunene kan gå i gang med planleggingen av nye anlegg, sier han.

Tidligere klima- og miljøminister, Espen Barth Eiere, har uttalt at det ikke vil komme noen statstøtte til kommunene for å bygge eller oppgradere renseanlegg rundt Oslofjorden.

Les hele saken her