– Ikke i rute med å redde Oslofjorden, melder Miljødirektoratet

En ny rapport viser at vi ikke er i rute med å gjennomføre tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Samtidig er det lyspunkter, skriver Miljødirektoratet i sin seneste rapport som er overlevert til klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.

Som sekretariat for Oslofjordrådet har Miljødirektoratet levert en rapport som vurderer status for gjennomføring av Oslofjordplanen, som er Regjeringens femårige plan for en renere Oslofjord. Rapporten viser at på samtlige sju innsatsområder er verken kommuner, landbruket, statlige myndigheter eller andre ansvarlige i rute med å gjøre Oslofjorden frisk.

– De mest akutte behovene i Oslofjorden er å få på plass nitrogenrensing ved avløpsanleggene, og tiltak mot avrenning fra jordbruket som kan redusere forurensningen av fjorden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har gått gjennom rapportering fra 118 kommuner og 21 direktorater, departementer, statsforvaltere og fylkeskommuner, om hvor langt de er kommet med å gjennomføre tiltak for Oslofjorden.

Ved omtrent 10 av 50 avløpsrenseanlegg er det i dag konkrete planer om å rense nitrogen, som i hovedsak kommer fra urin. I jordbruket pågår det mange steder fremdeles for mye høstpløying, som fører fosfor- og nitrogen ut i fjorden og skaper oppblomstring av alger og nedslamming av oppvekstområdene til fisk og annet liv.

Rapporten trekker fram flere lyspunkter. Drammensregionen og Vestfoldkommunene har kommet godt i gang med å planlegge felles avløpsløsninger, som blir billigere. Sarpsborg og Fredrikstad ligger an til å bli først ute av kommunene i Ytre Oslofjord med å ferdigstille nitrogenrensing ved sine .

Flere kommuner er i gang med å få bedre oversikt over de avløpsutfordringene de har lokalt.

Les hele rapporten her!