Store mengder stillehavsøsters – truer naturlige arter i Oslofjorden

Stillehavøsters og andre fremmedarter har tatt over plassene til naturlige arter som flatøsters og blåskjell. Nå slår en biolog alarm, som frykter at stillehavsøsters har kommet for å bli.

– Problemet med denne arten er at den tar plassen til de artene som hører hjemme her, og det betyr at de dør ut. Det er et kjempestort problem, og stillehavsøsters har kommet for å bli. Vi klarer ikke å utrydde den, sier biolog Anita Eriksen til Nordstrands Blad.

Oslofjorden har i lang tid hatt problemer med fremmedarter som invaderer fjorden. Stillehavsøstersen er kanskje den mest kjente og utbredte i Oslofjorden, men det er usikkert hvordan den havnet her i første omgang.

I lengre tid har myndigheter og havforskere jobbet med å få den vekk, men til lite nytte. Nå som sommeren og varmere temperaturer har kommet, så har også flere oppdaget stillehavsøssters på diverse badeplasser rundt Oslofjorden.

– Det som irriterer meg er at det ikke har blitt gjort noe med det tidligere. Det er først nå når det har blitt et kjempeproblem at det gjøres noe, og da er det på mange måter for sent, sier Eriksen.

Du kan lese hele saken i Nordstrands Blad

Fakta: Stillehavsøsters i Norge

  • Stillehavsøsters er en robust og tilpasningsdyktig art som har etablert seg som en ny art i norske farvann fra svenskegrensen til Hordaland.
  • Stillehavsøsters anses som en miljøutfordring i norske farvann, samtidig som den anses som en ressurs.
  • Den kan ta opp giftige stoffer fra vannet og alger den filtrerer. Disse kan være skadelige for mennesker som spiser muslingen.
  • Stillehavsøsters kan bli fra 8 til opptil 40 centimeter.
  • Ifølge Artsdatabanken er stillehavsøsters en invaderende art som er uønsket i norske farvann, men det er lite sannsynlig at vi kan bli kvitt denne arten i Norge.