Vil styrke arbeidet med Oslofjorden i nytt statsbudsjett

Regjeringen skriver i en pressemelding at satsingen på klima og natur skal styrkes i nytt forslag til budsjett for 2024.

Satsingen for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden og økosystemet i Skagerrak foreslås videreført i 2024. Regjeringen vil at Oslofjorden skal bli ren og rik igjen. Regjeringen er i gang med et krafttak for Oslofjorden og følger aktivt opp Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.

– Regjeringen vil i 2024 fortsette arbeidet med å videreutvikle besøkssentrene rundt i landet. Dette er viktig formidling av verdien av norsk natur. Besøkssentrene skal bidra til å øke kunnskapen om natur- og kulturverdier i befolkningen, og da særlig hos barn og unge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldingen.