Stort antall tegner manglet råtnetråd tross påbud

I Indre Oslofjord har det siden 2019 blitt tatt opp tusenvis av fiskeredskaper som ikke lenger er i bruk.

"Spøkelsesfiske" er et stort problem både nasjonalt og internasjonalt, fordi det fiskeredskaper på avveie som fortsetter å fiske. Hver dag blir fisk og andre dyr fanget på denne måten, og det påfører marint liv store lidelser. Det er også et stort miljøproblem.

Havforskningsinstituttet, lokale dykkerklubber og andre miljøorganisasjoner har de siste årene jobbet hardt for å rydde Oslofjorden for tegner som har blitt glemt og forsøplet havets bunn. Siden 2019 har over 3.500 fiskeredskaper blitt tatt opp langs Skagerrakkysten, melder HI.

Les hele saken på Havforskningsinstituttets hjemmeside.

Redskapene har blitt undersøkt og registrert – noe som gir havforskerne stadig bedre kunnskap om hva som mistes, hvor og hvordan. 

Mesteparten av redskapene som blir funnet, er teiner. De siste årene har rømningshull blitt påbudt i flere fiskeri. Først ut var hummerfisket i 2018, så fritidsfiske etter krabbe i 2019, og så leppefisket i 2021 og krepsefisket i 2022. 

Den vanligste løsningen for dette, er å bruke en råtnetråd av bomull til å lukke rømningshullet, eller til å feste kroken som lukker teina. Men de fleste teinene som havforskerne har tatt opp i Skagerrak og Oslofjorden hadde ikke eller hadde aldri hatt råtnetråd. 

– Selv om det er påbudt, så var hele 84 prosent av de tapte teinene uten. Dette kan skyldes at teinen ble mistet før påbudet trådte i kraft, eller at man ikke har fulgt påbudet, sier havforsker Susanna Huneide Thorbjørnsen.