Data fra forskere

I prosjektet Frisk Oslofjord er veldig mye nye data samlet inn og tolkningen har gitt ny innsikt i tilstanden. Kongsberg Maritime har laget en flott visualiseringsløsning der mye av dataene er lagt ut og nye tilkommer etter hvert. Dette til fri bruk for skolene her på nettsidene. PS: Løsningen krever god internettforbindelse.

Bruk av visualiseringsverktøyet

Vi har tre forskjellige visninger der den første styres igjennom en «historie». Deretter kan elevene utforske innholdet selv.

Hva kan slike verktøy lære oss?

I disse verktøyene er det både rom for biologien og teknologien. Elevene kan utfordres på bruk av teknologi og også hva de lærer om selve Oslofjorden ved å se på disse løsningene.

Forslag til elevoppgave

Prøv ut alle tre visualiseringene og lag et notat om hvordan en med moderne løsninger kan lære mer om Oslofjorden og dermed forvalte ressursene bedre i fremtiden.

Del 1 - Bli kjent med verktøyet

Denne visningen egner seg til å starte med. Ved start velger dere «Yes» når dere får et valg. Les informasjonen nederst og gå videre med pilen nede til høyre i det hvite feltet for neste steg (kun seks steg). 

Det som vises er hva sonaren som er på ekskursjonsbåten faktisk kan finne, hvis vi er heldige.

Etter å ha fullført de seks korte stegene en gang, start på nytt og stopp på steg to. Klikk på sirkler for å se bilder fra sonaren og hvite streker for å se videoer under vann tatt av Norges Geologiske undersøkelser. Ser dere noe liv der nede?

 

Bli kjent med verktøyet

Del 2 - Hvordan arbeider forskerne?

Her ser dere noe av det forskerne har undersøkt i prosjektet Frisk Oslofjord. Også her seks steg. Klikk gjerne videre selv her også. 

Hvordan kan ny teknologi gi oss ny innsikt? Hvordan kan ny innsikt bistå fremtidig forvaltning? Hvordan påvirker trålingen som vi ser så tydelige spor etter livet i fjorden?

 

Hvordan jobber forskerne?

Del 3 - Geologien i Oslofjorden

Se nærmere på den dype Hvalerrenna. Her er det fire steg. 

Hva kan vi si om geologien i Oslofjorden? Hvordan påvirker geologien hva som lever her? Hvordan kan kunnskap om geologien bety noe for hvordan vi forvalter ressursene i fjorden?

Geologien i Oslofjorden