God dokumentasjon fra havobservatoriet i Drøbak

I slutten av februar ble et nytt havobservatoriet fra Kongsberg Maritime og Universitet i Oslo plassert ut i Drøbaksundet for å overvåke livet i Oslofjorden døgnet rundt.

I lengre tid har aktørene, som begge er partnere i Frisk Oslofjord, jobbet med å finne en måte man kunne overvåke fiskebestanden i Drøbaksundet i Ytre Oslofjord. I prosjektet Frisk Oslofjord startet arbeidet med å lage et undervannskamera og ekkolodd som skulle gi bedre resultater og som kunne kontrollere tilstanden til fjorden over en lengre periode.

Les hele saken her

Direktør for digital teknologi i Kongsberg Maritime, Arne Hestnes, mener Drøbaksundet er et godt sted å undersøke, fordi man har muligheten til å måle alt som kommer inn og ut av fjorden.

– Vi ønsket oss et verktøy som kunne gi oss bilder og målinger fra havbunnen og helt opp til overflaten 24 timer i døgnet hele året. Tidligere har dette vært et område som ofte har blitt kartlagt med strandnot, men vi mente det var bedre måter vi kunne undersøke deler av Drøbaksundet på, fortalte Hestnes da Havobservatoriet ble plassert i Drøbaksundet i februar.

Nå kan Kongsberg Maritime bekrefte at det er innhentet mye data fra det nye utstyret: