Statsforvalteren sier nei til mudring i Hvalerskjærgården

Det har vært et omdiskutert prosjekt i lang tid, men nå får Hvaler kommune støtte fra Statsforvalteren for å stanse prøvemudringen i Oslofjorden.

Kystverket klaget på vedtaket fra kommunen, men fikk ikke medhold og nå blir muddersaken satt på vent på ubestemt tid.

 Mona Vauger er ordfører i Hvaler kommune. Hun er glad for at feriekommunen får støtte i denne saken.

 – Jeg ble veldig, veldig glad – det må jeg innrømme. Jeg har vel tenkt at vi har en god sak, står sterkt og at kommunens råderett over egne områder står sterkt. Jeg har hele tiden hatt stor tro på medhold i klagesaken, men det er veldig godt å få det stadfestet – og det har vi fått i dag, sier Vauger til Fredriksstad Blad.

 I flere år har Kystverket og sentrale myndigheter jobbet for å finne en løsning på hvordan man kan forbedre innseilingen til Borg Havn i Fredrikstad. Løsningen ble at store masser med mudder skulle graves opp, men hvor dette skulle plasseres var det flere meninger om.

Stor motstand

I november startet Kystverket med prøvemudring ved Borg Havn for å samle inn relevante data og erfaringer, men forslaget med å plassere massene lenger ut i Hvalerskjærgården har møtt motstand. I ettertid har mange heller foreslått at mudderet skal plasseres på land.

INSPIRIA science center i Sarpsborg har tidligere rapportert om at det aktuelle området i Hvalerskjærgården er blant de mest artsrike i hele Oslofjorden. Vitensenteret gjennomfører blant annet over 50 undervisningstokt med skoleelever hvert år.

Les hele saken her

I Halden og Fredrikstad har også sentrale politikere og miljøorganisasjoner arrangert informasjonsmøter for å markere sin bekymring i muddersaken.

Les hele saken her

Deponere store muddermasser

Kystverket hadde søkt om tillatelse til å deponere nærmere 500.000 kubikkmeter med muddermasser ved Møkkalasset og Svaleskjær i Hvalerskjærgården, men siden november i fjor har et bredt flertall i kommunestyret vært enige om at mudderet bør dumpes på land, ikke i Oslofjorden.

Hvaler-ordføreren skryter av alle som har vært med å kjempe og vise sitt engasjement i denne saken.

– Det er mange som har kjempet for dette. All ære til alle som har bidratt i kampen. Nå må alle etter hvert begynne å planlegge sirkulærøkonomi på mudder og se at det finnes alternativer på land som gjør at mudder kan være en ressurs, sier Vauger.

Begrensinger for sjøtrafikken

Avgjørelsen til Statsforvalteren kan ikke påklages. På Kystverket sine hjemmesider har prosjektleder for mudringen, Martin Fransson, uttalt seg.

– Premissene for prosjektet er med et slikt vedtak vesentlig endret. Sjødeponiene har vært sentrale i prosjektet for å kunne håndtere de store volumene med mudringsmasser. Vi må nå se nærmere på hvordan vedtaket påvirker mulighetene for å utbedre farleia, sier prosjektleder Martin Fransson i Kystverket.

Han uttaler at mudring i farleden inn til Borg havn fortsatt er viktig for sjøsikkerhet, næringsliv og miljø.

– Den stadig reduserte dybden i innseilingen til Borg havn har gjort det nødvendig å sette begrensninger for sjøtrafikken, for å ivareta sjøsikkerheten og redusere risikoen for uhell som kan skade både menneskeliv og miljø, sier han.