Nye data fra Drøbak-stasjonen viser flere arter som fortsatt lever i Oslofjorden

– Det vi i hvert fall kan si er at det er fisk i fjorden og at det til tider er tilsynelatende store stimer i Drøbaksundet. Fjorden er ikke helt død – som det skrives noen ganger.

Det forteller Svenja Christiansen, forsker ved dScience – Senter for data- og beregningsvitenskap til Dagsavisen.

Sammen med forskere fra Kongsberg Discovery har det blitt hentet ut mye interessant ekkolodd-data fra undervannsstasjonen i Drøbaksundet og den nylige monterte Split Beam Echo Sounder – EK80 under den elektriske fergen til Bastø Fosen

Arbeidet hun utfører er del av Frisk Oslofjord-prosjektet til Havforskningsinstituttet i samarbeid med det som omtales som «sentrale forsknings- og samfunnsaktører».

Målet med dette prosjektet er blant annet å framskaffe ny kunnskap som kan bidra til en bedre forvaltning av Oslofjorden.

– Vi har allerede funnet mye spennende, men er fortsatt i gang med analysene. De fleste resultater så langt, kommer fra havobservatoriet i Drøbaksundet, svarer Christiansen.

– Der har vi for eksempel funnet økt fiskeaktivitet om natta, samsvarende med døgnvandringen av plankton. I midten til slutten av mars i fjor fant vi en sterk økning av fisk ved havobservatoriet. De første analysene tyder på at dette hang sammen med at kaldt og mindre salt vann med mye partikler – sannsynligvis fra Indre Oslofjord, ble blandet ned ved Drøbak som følge av et værskifte. Om det er noen reell sammenheng skal vi prøve å finne ut med flere analyser og kommende data.

– Kamerabilder viste at fiskene som der sto i tilsynelatende store stimer over ekkoloddet, sannsynligvis var hvitting. På flere tidspunkter viste kamerabildene også torsk og sei på stedet. På ekkolodd-dataene kunne vi se stim av sild eller brisling i tillegg til torskefiskene, opplyser Christiansen.

Les resten av saken her