Aktuelt

Besøkssenter Oslofjorden har fått ny hjemmeside

Horten kommune og INSPIRIA science center i Sarpsborg åpnet i november Besøkssen...

Miljødirektoratet ønsker ny lokal forskrift for Oslofjorden

Nå vil direktoratet anbefale å konsekvensutrede en ny forskrift for å regulere u...

Se opp for havnespy i Oslofjorden

Miljødirektoratet ber båteiere i Oslofjorden si fra om de mistenker funn av frem...

Kan kartlegge korallrev med lyd

Videoopptak bekrefter at det er mulig å kartlegge korallrev med lyd. Sonarunders...

Mottar støtte i arbeidet mot plastforsøpling i havet

INSPIRIA science center og syv andre aktører i Viken har fått støtte på over 1,6...

Varslet Miljødirektoratet om mulig feil faktagrunnlag i mudringssaken fra Hvalerskjærgården

Inspiria science center har gjennomført nærmere 50 undervisningstokter ute på Ra...

Ekstra støtte til Besøkssenter Oslofjorden med konseptet "Min mening"

I starten av november åpnet Besøkssenter Oslofjorden på Karljohansvern i Horten....

Nå åpner Besøkssenter Oslofjorden på historiske Karljohansvern

Foto: Logic Interactive Nytt senter i Horten skal rette søkelys på utfordringer ...

Innovativt undervisningsprogram for videregående skoler

Prosjektet Frisk Oslofjord inviterer videregående skoler på et gratis tokt med f...

Pionérprosjekt på utvikling av økologiske grunnkart

Frisk Oslofjord har vært et pionérprosjekt på å utvikle marine økologiske grunnk...

Bred enighet om Oslofjorden: – Fakta har makta

Hva har skjedd og hva kan vi gjøre for å redde Oslofjorden? Dette skulle prosjek...

Sluttkonferanse Frisk Oslofjord 2. mai 2022

Fisken forsvinner fra store kystområder og aller dårligst står det til i Oslofjo...

Studenter utviklet ny løsning for havbunnsanalyse

Gjennom et sommerprosjekt hos Kongsberg Maritime har NTNU- og HiØ-studenter utvi...

Formørkning av kysthavet fører til mindre makroalger og ålegress

Sjøen rundt kysten vår blir stadig mørkere og gir dårligere lysforhold til plant...

Ny rapport peker på utfordrende fremtid for kysttorsken i Oslofjorden

Bunntråling gjennom flere tiår har satt sine dype spor. Samtidig forverres levev...
Viser 46 til 60 av 67